Waarom De Schijf van Vijf?

Waarom De Schijf van Vijf?

In Nederland zijn er diverse instanties die zich bezighouden met advisering over gezonde voeding. De belangrijkste daarvan is de Beraadsgroep voeding van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en het parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. De overheid kan de Gezondheidsraad om advies vragen, zodat beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden.

De adviezen gaan onder andere over welke voedingsmiddelen een goede gezondheid bevorderen en welke voedingsmiddelen dat niet doen of zelfs gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Ook houdt de Gezondheidsraad zich bezig met onderwerpen die gaan over de relatie tussen voeding en ziektes (obesitas, diabetes, eetstoornissen) en over de gezondheidsrisico’s van een teveel of een tekort aan bepaalde voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld vitamines. Alle adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. Het uitgangspunt is het verbeteren van de volksgezondheid, waarbij advies over gezonde voeding een belangrijk onderdeel is.

De Gezondheidsraad heeft richtlijnen opgesteld voor een goede voeding, de z.g.n. Richtlijnen Goede Voeding. Deze richtlijnen zijn uitgedrukt in hoeveelheden voedingsstoffen. Bij het opstellen van deze richtlijnen is gekeken naar wat een mens precies nodig heeft aan voedingsstoffen per leeftijdscategorie. We eten echter geen voedingsstoffen, maar voedingsmiddelen waarin deze voedingsstoffen voorkomen. Het Voedingscentrum is een stichting die deze richtlijnen van de Gezondheidsraad heeft vertaald naar voedingsmiddelen. Zij adviseren mensen, op een begrijpelijke manier, waaruit een gezonde voeding zou moeten bestaan. Het Voedingscentrum richt zich op de onderwerpen veilig, gezond en bewust eten. Naast goede voeding, richt het Voedingscentrum zich ook op het voorkomen van overgewicht.

De Schijf van Vijf is een voorlichtingsinstrument en handig hulpmiddel, dat het Voedingscentrum inzet bij zijn voorlichting. De Schijf van Vijf is afgeleid van de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Als je eet volgens De Schijf van Vijf, krijgt je alle voedingsstoffen binnen die je nodig hebt om je lichaam gezond te houden. Dit is ook de basis voor het bereiken en behouden van een gezond gewicht.