Als fitness instructeur, leefstijlcoach en voedingsdeskundige mag ik alleen GEZONDE mensen begeleiden. Mensen met bepaalde aandoeningen kunnen NIET door mij worden begeleid en zal ik moeten doorverwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut of huisarts. Wanneer iemand bijvoorbeeld een bepaalde aandoening heeft, waarvoor het volgen van een speciaal dieet noodzakelijk is, dan is een diëtist of de huisarts hiervoor de aangewezen persoon.

Wanneer er meer aan de hand is dan alleen overgewicht, mag ik geen begeleiding starten. Mijn adviezen zouden namelijk, in sommige gevallen, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en misschien zelfs een risico kunnen vormen. Hoewel mijn adviezen voor het grootste deel van de bevolking gezondheidswinst zal opleveren, mag en kan ik geen mensen behandelen met bepaalde ziektebeelden. Deze mensen vallen buiten mijn werkveld. Ik zal deze mensen daarom altijd moeten doorverwijzen.

Pas wanneer er geen verhoogd risico is op gevaar voor de gezondheid van de cliënt, kan ik een begeleiding starten. Wil je zeker zijn of ik de juiste persoon ben om je te begeleiden? Kijk dan alvast naar de vragenlijst medische gegevens (opent als pdf bestand).Ik zal deze vragenlijst altijd, voor de start van een begeleidingstraject, door iedereen laten invullen. Heb je geen van de in de vragenlijst beschreven aandoeningen, dan kunnen we een begeleidingstraject starten.

Wie zal ik wel begeleiden

Iedereen (dus zonder medische aandoeningen) die gezonder wil leven en op een gezonde manier wil afvallen, zal ik helpen. Niet alleen mensen met overgewicht kunnen bij mij terecht, maar ook mensen die graag meer kennis willen krijgen over een gezonde leefstijl, voeding of sport. Tijdens de begeleiding zal ik mensen vooral helpen met hun eetgedrag, gezonde voeding en het verbeteren van de leefstijl.

Wie zal ik niet begeleiden

Mensen met bepaalde aandoeningen zal ik niet begeleiden. Ook wanneer tijdens de begeleiding blijkt dat een cliënt gezondheidsproblemen heeft, die buiten mijn werkveld vallen, zal ik de begeleiding moeten stoppen. Ik verwacht dus dat mensen het eerlijk zullen aangeven wanneer zij bepaalde klachten hebben.

Ook mensen die snel en alleen gewicht kwijt willen raken op een onverantwoorde wijze, zal ik niet begeleiden. Mijn persoonlijke mening is dat het gezonder is wanneer iemand geleidelijk aan afvalt. De voedingsadviezen die ik geef, zullen vooral gericht zijn op het weer in balans brengen van de voeding. Hierdoor zal ook het lichaam en de stofwisseling weer in balans komen. Op deze manier is het mogelijk om, op een verantwoorde manier, op een gezond gewicht te komen.

Mijn verwachtingen

Ik zal tijdens de kennismaking altijd duidelijk aangeven wat ik van een cliënt verwacht en wat de cliënt van mij kan verwachten. Ik vind het belangrijk dat de cliënt open en eerlijk is. Ik zal zelf ook altijd open en eerlijk zijn naar cliënten toe. Om een goede inschatting van het eetpatroon en de leefstijl te krijgen, is het nodig om veel te weten te komen over een cliënt. Wanneer er belangrijke informatie ontbreekt, kan ik geen juiste (voedings)adviezen geven.