Het intakegesprek is eigenlijk het belangrijkste gesprek van de begeleiding. Voorafgaand aan dit gesprek heb ik je een aantal vragenlijsten laten invullen. Ook heb ik je een eetdagboek laten bijhouden. Deze vragenlijsten en het ingevulde eetdagboek heb je uiterlijk een dag voor het intakegesprek aan mij teruggestuurd. Tijdens dit gesprek zal ik eventueel nog wat aanvullende vragen stellen over je eetdagboek of de ingevulde vragenlijsten.

Al deze informatie heb ik nodig om een zo nauwkeurig mogelijke berekening te kunnen maken van de voeding. Ook is deze informatie van belang voor het goed kunnen opstellen van de juiste adviezen. Ik moet een juiste inschatting maken van de huidige situatie, zodat het plan van aanpak zoveel mogelijk hierop aansluit en de stappen niet te groot (of te klein) zullen zijn.

 

Afhankelijk van de keuze die je hebt gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek, kan ik je het plan van aanpak nader toelichten in een volgende sessie of zal ik je het plan van aanpak, met de uitleg, opsturen via de mail.